top of page

Gegužės mėnesį Montos tattoo rodomos kelios XX a. pradžios dvarų fotografijos. Nors jų autoriumi įvardijamas grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837 - 1905), daugelio jam priskiriamų fotografijų autorystė nėra visai tiksli. Neretai jų bendraautoriai – ilgametis Kosakovskio padėjėjas Jozefas Krajevskis ar kiti fotografijose užfiksuoti veikėjai. Taigi, tarpusavyje skyrėsi ir režisūriniai principai, taikyti fotografijų modeliams: dvarininkams, tarnams, valstiečiams, amatininkams, grafo šeimos nariams ar pačiam grafui. Šios aplinkybės sukūrė slidžius, hibridinius surežisuotų situacijų ir kasdienio dvaro gyvenimo vaizdus.

Atidarymas: penktadienį, gegužės 3 d. 16 - 21 val.

Lankymo valandos: penktadieniais 18 - 20 val. arba susitarus: info@montostattoo.lt


Partneris: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.

bottom of page